Бесплатные шаблоны Joomla

Дорогі наші учні, батьки!

Дякуємо вам за згуртованість та довіру, адже ми всі разом завершуємо навчальний рік та починаємо підготовку до зустрічі з вами через деякий час.

Ми залишаємось разом, тому просимо повідомити школу про ваші плани, коли ви зможете визначитись. Нагадуємо, що після відновлення навчання, школою будуть скориговані програми, організовані додаткові заняття та індивідуальні консультації.

Дорогі випускники 4, 9 класів, що завершують здобуття початкової та базової середньої освіти в 2021/2022 навчальному році! Вас вже звільнено від проходження державної підсумкової атестації. Документи про освіту ви зможете отримати у школі з 15.06.2022 року.

Якщо заклад освіти, де тимчасово навчається наш учень, замовив документ про освіту, дуже просимо повідомити нас про це, адже ми не отримали інформаційних листів від шкіл.

31 травня завершується навчальний рік у нашій школі та у всіх школах Києва.

 Щодо оцінювання результатів навчання.

Оцінювання здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання.

Семестрова та річна оцінки можуть підлягати коригуванню.

Семестрове оцінювання за ІІ семестр, в залежності від ситуації, може здійснюватися за результатами тематичного оцінювання; поточного оцінювання, отриманого учнями під час очного та дистанційного навчання, у вигляді письмової контрольної роботи, онлайн тестування, діагностичної роботи, усної співбесіди тощо.

Річне оцінювання рекомендуємо здійснювати на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Звертаємо увагу, що річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри.

В окремих випадках (відсутності результатів оцінювання з об’єктивних причин), за рішенням педагогічної ради школи, оцінювання за ІІ семестр учнів 5-8 класів може здійснюватися не за 12-бальною шкалою, а «зараховано»/«не зараховано».

За відсутності в учнів з числа тимчасово переміщених осіб та з тимчасово окупованих територій задокументованих результатів оцінювання за І семестр річне оцінювання може здійснюватися за результатами ІІ семестру. За відсутності в учнів результатів підсумкового оцінювання за ІІ семестр річне оцінювання може здійснюватися за результатами І семестру з урахуванням поточного оцінювання в ІІ семестрі.

Для проведення семестрового та річного оцінювання здобувач освіти може надати інформацію з електронного журналу та щоденника, у тому числі електронного, за попереднім місцем навчання.

У разі відсутності результатів річного оцінювання після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року

пройти річне оцінювання.

Щодо переведення учнів на наступний рік навчання і видачі документів про здобуття освіти.

Переведення учнів на наступний рік навчання здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання учнів.

В умовах воєнного стану вважаємо за необхідне застосовувати індивідуальний підхід до кожного учня/учениці,  використовувати відповідні процедури в інтересах дитини для дотримання її права на продовження здобуття освіти

Учні 1–9 класів можуть бути не переведені на наступний рік навчання та залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі на підставі письмової заяви одного з їхніх батьків чи інших зак онних пр едставників.

Під час переведення на наступний рік навчання або вибуття із закладу загальної середньої освіти учням 1 – 5 класів, видається свідоцтво досягнень, учням 6 – 8 видається табель навчальних досягнень.

Toogle Left